Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries S'introdueixen els objectius de l'assignatura, el mètode docent i els criteris d'avaluació.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques S'empren eines de programari informàtic (fulls de càlcul i processador de textos) per resoldre els problemes que intenta resoldre l'assignatura.
Sessió Magistral Es defineixen i analizen els instruments i eines per poder prendre decisions de finançament en l'àmbit empresarial.
Atenció personalitzada Es resoldran dubtes i preguntes i s'orientarà a l'alumne de cara a la realització de proves d'avaluació.