Descripció
Els alumnes disposen d'hores de consulta per resoldre dubtes del temari, dels exercicis, i de totes les activitats complementàries.