Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA/16204005
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA/16204006
MATEMÀTIQUES II/16204009
MATEMÀTIQUES I/16204008
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA/16204004
 
Altres comentaris
Es recomana l'assistència regular a totes les classes, la participació activa a totes les activitats d'avaluació continuada i el seguiment diari de les novetats de l'assignatura mitjançant el CV Moodle.