Descripció
El professor responsable de cada grup informarà del seu horari d'atenció als estudiants.