Descripció
Durant les hores de consulta el professor atendrà i resoldra els dubtes de l'alumne tant pel que fa a les classes teòriques com a les classes pràctiques.