Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de la matèria durant la primera sessió
Sessió Magistral Sessions magistrals pressencials.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi de cas
Atenció personalitzada Atenció personalitzada a l'aula per part del professorat