Descripció
Atenció a l'estudiant per ajudar al seu aprenentatge. Aquesta es realitzarà a l'aula així com al despatx durant l'horari d'atenció.