Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
B6
Realització d'estudi de cas 25%
Proves de desenvolupament
A2
B6
C1
Preguntes a desenvolupar de tipus teòric-pràctic dividides en 2 parcials (amb un pes del 12,5% de la nota cadascun d'ells) i en un examen integral en la data de convocatòria oficial (amb un pes del 50% de la nota final). 75%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria l'estudiant obtindrà el màxim entre:

a) la nota de l'examen en 2a convocatòria

b) la nota de l'examen final amb un pes del 75% i les pràctiques TICs i els seminaris realitzats a classe durant el curs (25%)

---

IMPORTANT:

No es permet l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves avaluatives.