Assignatures que en continuen el temari
CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ/16214209
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS/16214216


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16214001
COMPTABILITAT FINANCERA/16214002