Descripció
Consultes: Resoldre dubtes de forma personalitzada. El primer dia de classe s'informarà de l'horari d'atenció als estudiants de cada professor/a.