Tema Subtema
MÒDUL 1. La globablització i la sostenibilitat
MÒDUL 2. La innovació
MÒDUL 3. El valor de la internacionalització en la formació
MÒDUL 4. La Responsabilitat Social Corporativa
MÒDUL 5. L'emprenedoria
MÒDUL 6. El paper de la Universitat a la formació
MÒDUL 7. Tema d'actualitat
* L'ordre de presentació dels continguts pot veure's modificat.