Tema Subtema
MÒDUL 1. L'orientació i la inserció laboral
MÒDUL 2. L'emprenedoria.
MÒDUL 3. El paper de la Universitat a la formació
* L'ordre de presentació dels continguts pot veure's modificat.