Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats de presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició magistral per part d'un ponent.
Fòrums de discussió Activitat, a través de les TIC, on es debatrà algun tema relacionat amb el mòdul.
Debats Sessions grupals en què es crearà un debat en torn a una matèria.
Treballs Elaboració del treball per part de l'estudiant.
Atenció personalitzada Atenció del professor per a la resolució de dubtes de l'assignatura.