Descripció
L'atenció personalitzada serà realitzada durant les hores de consulta del professor encarregat de cada mòdul.