DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ECONOMIA PÚBLICA Codi 16224111
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
Adreça electrònica mariajose.perez@urv.cat
Professors/es
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
Web
Informació rellevant L'objectiu d'aquesta assignatura és explicar l'estat actual del coneixement dels temes econòmics que afecten al Sector Públic, incloent els resultats de la recerca recent i fent referència al marc institucional de la economia espanyola.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent