Descripció
L'atenció personalitzada es planteja a partir de les consultes dels alumnes a les hores de tutories, l'assessorament i la tutorització en la resolució dels exercicis plantejats.