Descripció
Les hores d'oficina s'establirà per resoldre qualsevol problema o dubte que els estudiants puguin tenir, també es poden habilitar les comunicacions per correu electrònic o moodle.