Assignatures que es recomana cursar simultàniament
MÀRQUETING INTERNACIONAL/16224201

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ/16224101