DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Codi 16234001
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
CALLAU MASCARELL, LORENZO
Adreça electrònica lorenzo.callau@urv.cat
Professors/es
CALLAU MASCARELL, LORENZO
Web
Descripció general Aquesta assignatura inicia a l’estudiant en els aspectes generals de la comptabilitat, així com en aquells aspectes més rellevats que permetin elaborar una informació que sigui útil per als estudiants.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent