Descripció
A l'inici del curs el professor facilitarà a l'alumne l'horari d'atenció per consultes.