Descripció
Temps destinat a resoldre dubtes dels estudiants. Les tutories es realitzaran al despatx del professor. L'horari d'atenció es comunicarà el primer dia de classe.