Descripció
Resoldre els dubtes que plantegin els estudiant a l'aula o en les hores convingudes per a tutories fora de l'aula.