Assignatures que es recomana cursar simultàniament
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS/16234204
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL/16234205
FINANCES INTERNACIONALS/16234202

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING/16234115
FONAMENTS DE MÀRQUETING/16234114