Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/16234003