Descripció
Per la pròpia dinàmica de la classe pràctica es dona una atenció personalitzada continuada.