Descripció
Atenció a les consultes de l'estudiant. Es realitzaran al despatx del professor a petició de l'estudiant.