Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
B4
C4
1a Avaluació Temes 1-2 10%
Proves pràctiques
A2
B4
C4
2a Avaluació Temes 3-4 20%
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C4
Examen final 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la 2a Convocatòria només es té en compte l'examen final.