Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 19/01/2015 al 23/01/2015

Període 2ªconvocatòria: 08/06/2015 al 12/06/2015

Consulteu el calendari d'exàmens a la guia docent.