Objectius Competències
Comprendre la trascendència estratègica de l'emprenedoria i adquirir interès en la iniciativa de projectes de negoci propis AP2
AP3
BC2
BC5
BC6
BC13
CC3
CC7
Autodescobrir el nivell de competències personals que habiliten per emprendre projectes pròpis AC2
AC3
AP2
AR1
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
BC14
BC15
CC1
CC3
CC4
CC7
CC8
Entendre els aspectes necessaris per a la viabilitat d'un projecte empresarial AC1
AC3
AC4
AP1
AP2
AP4
AR1
AR5
BC1
BC2
BC3
BC4
BC6
BC10
BC13
BC14
CC1
CC2
CC4
Aprendre a desenvolupar un pla de negoci AC1
AC2
AC3
AC4
AP1
AP2
AP3
AP5
AR1
AR2
AR4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC6
BC10
BC11
BC12
BC14
BC15
CC1
CC2
CC3
CC4
CC6
CC7
CC8
Aprendre a defensar el propi projecte empresarial davant de possibles inversors i practicar les tècniques de negociació AC1
AC4
AP2
AP3
AP5
AR1
BC1
BC10
BC12
BC14
CC1
CC2
CC4
CC6