Objectius Competències
Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i, les metodologies emprades, les fases i els agents que intervenen en cada fase. AC4
CC3
Identificar els problemes de la gestió de projectes AC4
BC3
CC3
Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació AC4
CC3