Tema Subtema
TEMA 1. DEFINICIONS I ENFOCAMENT INICIALS 1.1. L'acció d'emprendre.
1.2. Elements indispensables d'una empresa o negoci.
1.3. Què és la innovació?
1.4. Transformar coneixement en valor.
1.5. Diferències entre una economia basada en el coneixement vs una economia basada en la producció industrial.
TEMA 2. FONAMENTS DE GESTIÓ DE PROJECTES
2.1. Visió formal dels projectes i de la seva gestió.
2.2. Gestió de projectes tradicional i les seves àrees d'aplicació.
2.3. Fases i cicle de vida d'un projecte.
2.4. Riscos i incertesa en projectes amb cicle de vida predictiu.
2.5. Gestió de projectes àgil i les seves àrees d'aplicació.
2.6. Riscos i incertesa en projectes amb cicle de vida adaptat.
2.7. Relació entre el cicle de vida d'un producte i del seu projecte.
2.8. Identificar la gestió de projectes adequada per realitzar R + D + i.
2.9. Coexistència: Unint el millor de la gestió de projectes tradicional i àgil.
TEMA 3. GESTIÓ DE PROJECTES R + D + I 3.1. Declaració d'intencions: "Agile Manifesto" i "Declaration of Interdependence (DOI)".
3.2. Learning by doing: Project-Base-Learning (PBL).
3.3. Etapes del procés innovador: visió general del procés àgil.
3.4. Avaluació de les principals metodologies àgils.
3.5. Cas pràctic: Gestió de projectes amb el mètode SCRUM.
TEMA 4. EXECUTAR PROJECTES AMB ALT CONTINGUT INNOVADOR 4.1. Definició de valor. Per què fem el projecte?
4.2. Els tres eixos de l'eficiència: Fer el correcte, fer-ho correctament i millorar contínuament.
4.3. Avaluació quantitativa del valor.
4.4. Documentació inicial en projectes R + D + i.
4.5. Priorització de les activitats basat en el valor percebut pel client.
4.6. Com establir el Producte Mínim Viable (PMH).
4.7. Càlcul de l'eficiència del flux de valor.
4.8. Gestió activa del risc dins del projecte.
4.9. Tècniques i eines Lean per incrementar el lliurament de valor i eliminar activitats que resten valor.
4.10. Maximitzar el rendiment en el lliurament de valor.
4.11. Gestió de conflictes en l'avaluació del valor.
4.12. Monitorització i comunicació del lliurament de valor.
4.13. Casos d'èxit: Empreses d'èxit i les seves estratègies d'innovació.
TEMA 5. GESTIÓ DE LA IMPLICACIÓ DELS STAKEHOLDERS
5.1. Què és un stakeholder?
5.2. Alineant la visió del projecte amb la visió del client: prototipat i modelatge.
5.3. Creació de perfils personals i rols per alinear els objectius del projecte. Captació de necessitats del client a través del joc de rols.
5.4. Eines de comunicació efectiva.
5.5. Models de participació col • lectiva.
5.6. Resolució de conflictes i gestió de la diversitat cultural dins de l'equip de projecte.
TEMA 6. MILLORA DEL RENDIMENT DE L'EQUIP DE PROJECTE. COACHING DE GRUP 6.1. Formació d'un equip i les seves fases de maduració. Coaching adaptat a cada fase.
6.2. Principis per a la construcció d'equips auto-organitzats i auto-dirigits.
6.3. Bones pràctiques per maximitzar el rendiment de l'equip.
6.4. Desenvolupar el coneixement amb diferents tècniques de brainstorming.
TEMA 7. PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROJECTE 7.1. Elaboració progressiva i estimació col • lectiva de l'esforç per finalitzar activitats.
7.2. Timeboxing: utilitzar les restriccions de temps a favor del projecte.
7.3. Teoria de la iteració i lliurament per versions.
7.4. Planificació per àrees: temps, pressupost i cost.
TEMA 8. IDENTIFICACIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 8.1. Identificar i resoldre colls d'ampolla.
8.2. Manteniment de la qualitat.
8.3. Identificar si cal intervenir o no davant d'un problema (anàlisi de tendències).
8.4. Verificació i validació freqüents. Fallar abans estalvia recursos.
8.5. Tècniques generals de resolució de problemes.
TEMA 9. MILLORA CONTÍNUA 9.1. Millora contínua del procés a través de la reflexió dins de l'equip de projecte.
9.2. Compartir coneixement dins de l'equip.
9.3. Anàlisi i millora continua dels processos i del producte.
9.4. Autoavaluació i identificació de punts de millora per part de l'equip de projecte