Tema Subtema
TEMA 1. Dimensions del marketing de serveis 1.1. Marketing Tradicional.
1.2. Marketing Interactiu.
1.3. Marketing Intern.
TEMA 2. La Qualitat del Servei. 2.1. Definició.
2.2. Influència dels elements de la servucció.
2.3. Disseny per la qualitat.
2.4. Model de diagnòstic de la qualitat.
2.5. Millora de la qualitat.
TEMA 3. eMarketing 3.1. eBusiness i eMarketing
3.2. entorn
3.3. categòries
3.4. estratègies d'eMarketing
3.5. eMarketing mix
TEMA 4. Marketing en buscadors 4.1. Google
4.2. SEO
4.3. SEM
4.4. Analítica Web
TEMA 5. Xarxes socials 5.1. Web 2.0
5.2 Principals xarxes socials.