Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació assignatura
Sessió Magistral Classe expositiva
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització explicativa de problemes
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets