Descripció
Es realitzaran tutories individuals en el despatx del professor/a per la resolució de dubtes sobre la matèria de l'assignatura per aquells/es alumnes que ho sol.licitin. L'horari serà determinat via sol.licitud prèvia per correu electrònic.