Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Genèric
 A9 Genèric
 A11 Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les diferents posicions jurídiques
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús