Descripció
L'horari d'atenció es comunicarà oportunament pel professor responsable de cada grup. Aquesta informació també es podrà sol·licitar a la secretaria del Departament d'Economia.