Altres comentaris
L'estudi de l'assignatura ha de ser continuat (no pas concentrat en un pocs dies abans dels exàmens) i posat a prova fent les activitats proposades en les llistes de problemes i exercicis.