DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA Codi 16914020
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Tercer Juny, Jul., Set.
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
MORENO URPI, ALEXANDRE
Adreça electrònica alexandre.moreno@urv.cat
Professors/es
MORENO URPI, ALEXANDRE
Web
Descripció general L'assignatura Institucions de Dret de la Unió Europea té caràcter presencial i segueix un sistema d'avaluació continuada. El contingut d’aquesta assignatura s’estructura en cinc blocs clarament diferenciats. El primer bloc constitueix una aproximació general al procés de construcció europea que es materialitza amb la creació de les Comunitats Europees i que amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa s’ha vist transformat amb la constitució de la Unió Europea que substitueix la Comunitat Europea. A continuació, s’analitza el marc institucional de la Unió Europea amb l’estudi de les característiques formals de les seves principals institucions i les funcions que tenen atribuïdes. El tercer, quart i cinquè blocs es dediquen a l’anàlisi de l’ordenament jurídic de la Unió Europea amb l’estudi del sistema de fonts, de l’aplicació de les normes de la Unió, de les relacions entre l’ordenament jurídic de l'UE i els ordenaments jurídics dels Estats membres, així com dels mecanismes de control que s’han previst per garantir la seva aplicació uniforme.
Impartida per la FCJ
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent