Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat espanyola amb els valors de la comunitat internacional
 A2 Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B5 Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors