Assignatures que en continuen el temari
ACCIÓ EXTERIOR DE LA UNIÓ EUROPEA/15214219


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC/15214103
CIÈNCIA POLÍTICA/15214009
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS/15214005