Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Explicació del funcionament de l'assignatura i presentació del programa.
Seminaris Treball tutoritzat de l'alumne d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional.
Sessió Magistral 15 unitats docents explicades en 4 hores de classe magistral cadasquna. Avaluació final amb exàmen oral de tres preguntes d'un fitxer.
Treballs Treball tutoritzat de l'alumne d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional.
Atenció personalitzada Tutories per resoldre dubtes i ampliar continguts