Descripció
Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran presencialment qüestions relacionades amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.