Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
B1
B2
C4
Totes les proves són teòrico-pràctiques.

Prova 1: Temes 1, 2 i 3
Prova 2: Temes 1, 2, 3, 4 i 5 (fins 5.3)
Prova Final: Temes 1, 2, 3, 4 i 5


10%
20%
70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

1a CONVOCATÒRIA:

- Avaluació continuada: 30%

- Prova 1 (Temes 1, 2, 3 ): 10%

- Prova 2 (Temes 1, 2, 3, 4, 5 (fins 5.3)): 20%

- Prova Final (Temes 1, 2, 3, 4, 5): 70%.


2a CONVOCATÒRIA:

- Prova final (Temes 1, 2, 3, 4, 5): 100%


OBSERVACIONS:

No es permet l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves avaluatives.