Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES/15214110