Descripció
L'alumne es pot adreçar al professor en horari de tutoria, o bé demanar hora a través del camp virtual o del correu electrònic.