Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A1 Genèric
 DRET-A2 Genèric
 DRET-A3 Genèric
 DRET-A5 Genèric
 DRET-A8 És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques
 DRET-A11 Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les diferents posicions jurídiques
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
 DRET-B5 Genèric
 DRET-B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús