Descripció
Es realitzaran tutories sobre el seguiment de l'assignatura i la resolució de dubtes.