Descripció
La utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets seran al despatx del professor sempre després de finalitzar les sessions, en el cas que no es pugui assistir es pot concertar dia i hora amb el professor.