Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 3 6
Sessió Magistral
DRET-A2
30 41 71
Seminaris
DRET-A2
3 3 6
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
DRET-A2
DRET-A10
DRET-B2
C3
25 25 50
Atenció personalitzada
3 3 6
 
Proves mixtes
DRET-A2
DRET-A10
DRET-B2
C3
12 49 61
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat