Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET DEL TREBALL I/15904008
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL/15904012
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES/15904119
RÈGIM D'ESTRANGERIA/15904128
DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL/15904122
DRET COMPARAT/15904123
DRET DE FAMÍLIA/15904126
DRET PROCESSAL CIVIL/15904127
DRET DE SUCCESSIONS/15904137
DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI/15904140